2022

JULY 2-3

@CHIPPUBETSU, HOKKAIDO

2022

JUNE 18

@SHINTOTSUKAWA, HOKKAIDO

2021

SEPTEMBER 26

@SHINTOTSUKAWA, HOKKAIDO

2021

JULY 10.11-17.18

@SHINSHINOTUS&BIEI, HOKKAIDO

2020

OCTOBER 11-18

@UTASHINAI, HOKKAIDO

2019

SEPTEMBER 16

@SUNAGAWA, HOKKAIDO

2019

JULY 6-18

@USA

2019

JUNE 30

@SUNAGAWA, HOKKAIDO

2019

JUNE 26 / NOVEMBER 14

@HIGASHIKAWA, HOKKAIDO

2018

JULY 19-26

@JAPAN

日本縦断 ギネス最速記録樹立|永関博紀
日本縦断 ギネス最速記録樹立|永関博紀
日本縦断 ギネス最速記録樹立|永関博紀
日本縦断 ギネス最速記録樹立|永関博紀
日本縦断 ギネス最速記録樹立|永関博紀

2017

OCTOBER 9

@SUNAGAWA, HOKKAIDO

2017

FEBRUARY 19

@SUNAGAWA, HOKKAIDO